Stowarzyszenie Prawa Sportowego „Ius et Sport” zostało założone w 2016 r. przez absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – założycieli oraz byłych członków Koła Naukowego „Ius et Sport”, jednego z najaktywniejszych kół w społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, organizatora cieszących się olbrzymią popularnością corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych na temat problemów powstających na styku sportu, prawa i biznesu.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel aktywne uczestnictwo w tworzeniu przejrzystych przepisów prawnych ułatwiających prowadzenie działalności sportowej oraz uprawianie sportu, jak również popularyzację wiedzy ułatwiającej rozwiązanie praktycznych problemów prawnych mających związek z aktywnością sportową.

Prawem sportowym zajmujemy się od wielu lat – dobrze znamy zarówno obowiązujące regulacje prawne, jak i praktykę ich funkcjonowania. Pozwala nam to występować jako wiarygodny i profesjonalny partner dla podmiotów organizujących rozgrywki sportowe, klubów uczestniczących w rozgrywkach, a przede wszystkim dla samych zawodników.

Wiele innych elementów, oprócz tych wymienionych wyżej znajduje się w naszym statucie.