Prawo.Sport.Finanse. Regulacja prawne jako instrument optymalizujący zarządzeniem sportem

Prawo.Sport.Finanse. Regulacja prawne jako instrument optymalizujący zarządzeniem sportem” – red. Krzysztof Wróbel, Mateusz Walczak

Druga publikacja naukowa wydana przez Koło Naukowe Prawa Sportowego „Ius et Sport” i obecnych członków Stowarzyszenia, stanowi podsumowanie konferencji „Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem”, która została zorganizowana w dniu 20 marca 2015 r. przez Koło Naukowe Prawa Sportowego Ius et Sport działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to druga w historii Uniwersytetu Warszawskiego publikacja pokonferencyjna w całości poświęconą prawu sportowemu.

Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Konsultacyjnejds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Za druk, skład, łamanie oraz projekt okładki odpowiada Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja w wersji online jest dostępna