Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia jest współpraca z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju oraz zagranicą. Konsolidacja środowiska sportowego, zarówno klubów, związków, jak również organizacji takich jak nasze Stowarzyszenie niewątpliwie przyczyni się do stałego polepszania warunków rozwoju polskiego sportu. Wymiana myśli, doświadczeń, czy pomysłów jest bowiem niezbędna i potrzebna w kreowaniu jak najlepszych warunków działania podmiotów ruchu sportowego.

Jeżeli Wasza organizacja, klub czy związek jest zainteresowana podjęciem współpracy z naszym Stowarzyszeniem, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na każdą formą współpracy i partnerstwa – wierzymy bowiem, że wspólnie możemy codziennie lepiej działać dla polskiego sportu.